ZRS Bistra, Ptuj

Znanstveno raziskovalno središče Bistra je nacionalna in mednarodna prepoznavna inštitucija za ustvarjanje povezav med znanstveno raziskovalno in izobraževalno sfero ter gospodarskimi subjekti. Za ZRS Bistra smo sodelovali s video produkcijo, 3D animacijo in grafičnim oblikovanjem pri projektih:

  • Innovative location v okviru projekta Interreg Slovenia – Austria
  • Guide2visit